Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

October's ''meet market'' hallelujah+ vatinel


First participation at the ''meet market''
Had fun(and the best organic meals)
hallelujah + vatinel's handmade bags ,
the feedback was very possitive despite the harshness of the times...
thanks everybody!
we'll be back!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου